महाराणा प्रताप पर दूहा

दूहा16

माई अहड़ा पूत जण

पृथ्वीराज राठौड़

अइ रे अकबरियाह

पृथ्वीराज राठौड़

सहु गोधळिया पास

पृथ्वीराज राठौड़

पातळ रांण प्रवाड़मल

पृथ्वीराज राठौड़

पाताळ जो पतिसाह

पृथ्वीराज राठौड़

धर वांकी दिन पाधरा

पृथ्वीराज राठौड़

हिन्दू-पति परताप

पृथ्वीराज राठौड़

पाताळ खाग प्रवाण

पृथ्वीराज राठौड़

वाही रांण प्रतापसी

पृथ्वीराज राठौड़

पटकूं मूछां पाण

पृथ्वीराज राठौड़

चोथौ चीतोड़ाह

पृथ्वीराज राठौड़

संभाळीयो सकतसी

गिरधर आसिया

वाही रांण प्रतापसी

पृथ्वीराज राठौड़

पातळ घड़ पतसाह री

पृथ्वीराज राठौड़