Anjas

हरदास मीसण

मध्यकालीन डिंगल कवियां री पांत में आगीवाण नाम। भाषा प्रांजल डिंगल। जालंधर पुराण अर भृंगी पुराण नांव री दो प्रमुख रचनावां छपियोड़ी, बाकि रो साहित्य अप्रकाशित।