Anjas
शक्तिदान कविया

शक्तिदान कविया

  • 1940-2021
  • jodhpur

राजस्थानी साहित्य रा सिरमौड़। कई महताऊ ग्रंथां रो संपादन।

शक्तिदान कविया रौ परिचय

मूल नाम: शक्तिदान कविया

उपनाम: डॉ. शक्तिदान कविया

जन्म: 17 Jul 1940 | शेरगढ़,भारत