मरुधर रौ मूंडोह काळो किम किधौ कुंवर।

असी घाव उंडोह, अबखो मन लागै अजा॥

स्रोत
  • पोथी : मध्यकालीन चारण काव्य ,
  • सिरजक : भभूतदान ,
  • संपादक : जगमोहन सिंह ,
  • प्रकाशक : मयंक प्रकाशन, जोधपुर ,
  • संस्करण : प्रथम
जुड़्योड़ा विसै