काची कूंपळ फूल, फळ सा बणराय।

बाड़ी भरी बंसत री, लूटी लूआं आय॥

स्रोत
  • पोथी : लू ,
  • सिरजक : चंद्र सिंह ,
  • प्रकाशक : राजस्थानी ग्रंथागार