आवटियो एकोहटा, दे दुरहटा मेल्हांण।

सांभर आपो आपरा, गा सोवे रिण ढांण॥

स्रोत
  • पोथी : मुहता नैणसीं री ख्यात, भाग 2 ,
  • संपादक : जिनविजय मुनि ,
  • प्रकाशक : राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ,
  • संस्करण : प्रथम