तुल्यो पूरै तोल मिल्या पूरा पारखी

हीरो अणमोल मिलयो सम्प्रत राख में।

स्रोत
  • पोथी : बाळसाद ,
  • सिरजक : चन्द्रसिंह ,
  • प्रकाशक : चांद जळेरी प्रकासन, जयपुर
जुड़्योड़ा विसै